دسته :
اخبار

گزارش روز دوم هفته استارتاپ تهران ۲۰۱۸


روز دوم هفته استارتاپ ها با موضوع استارتاپ در پارک فناوری پردیس برگزار شد.


در ابتدا کارگاهی با موضوع “مثل یک مدیر محصول فکر کن” برگزار شد که مدرس آن خانم یاسمن یقینی، کارشناس مارکتینگ، بودند.
چند بازی گروهی انجام شد و شرکت کنندگان با تحلیل عملکرد خود و راهنمایی های مدرس کارگاه، به نتایجی جالب درباره ی تاثیر مدیریت شخصی در کار رسیدند. خانم یقینی درباره ی وظایف یک مدیر محصول در شرکت ها و استارتاپ ها صحبت کرد و نحوه ی مدیریت گروه های تحت نظر را مورد بررسی قرار داد.
همچنین مفهوم “Transparency” در استارتاپ ها توضیح داده شد.


بعد از کارگاه اول، آقای هزاوه، مدیر مرکز رشد و نوآوری فناوری پردیس، توضیحاتی همراه با معرفی بخش های مختلف پارک به شرکت کنندگان ارائه دادند.سپس کارگاه دوم با تدریس آقای عسگری و موضوع “پارادایم های بازاریابی سنتی، نوین و برندینگ در توسعه بازار استارتاپ ها” برگزار شد. در این کارگاه به تفاوت مفاهیم مارکتینگ و برندینگ و وظایف هریک پرداخته شد. بعد از اتمام کارگاه و صرف نهار، بازدیدی از پارک فناوری انجام شد، با دستاوردهای پارک آشنایی داده شد و از شتاب دهنده شزان بازدید انجام گرفت. در انتها آندری کاسمین مدرس کارگاه “The Art of Pitching” نحوه ی معرفی و ارائه استارتاپ خود به دیگران را آموزش داد. نکاتی درباره ی یک ارائه خوب مطرح شد و شرکت کنندگان فعالیت‌های گروهی داشتند.

اشتراک گذاری :

پست های مشابه