دسته :
اخبار

گزارش روز سوم هفته استارتاپ تهران ۲۰۱۸


تکپین – روز سوم هفته استارتاپ ها با موضوع کسب و کار در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

شروع این روز با کارگاه آقای رضا غیابی، فرصت‌ آفرین، و موضوع رهبری بود و درباره ی ویژگی های یک رهبر در فضای کسب و کار صحبت شد.


بعد از آن در خدمت آقای فرداد زند، موسس مشاورین امین، بودیم با کارگاه انقلاب‌ پلتفرمی و مدل های کسب و کار پلتفرمی. شرکت کنندگان یاد گرفتند که چطور می توانند پلتفرم کسب و کار خودشون رو تغییر بدهند. همچنین مباحثی درباره ی اثر شبکه ای مطرح شد.

بعد از صرف نهار کارگاه سوم با آقای نیما معین پور، برنامه ریز استراتژیک آژانس تبلیغاتی دارو، بود که به تاثیرات کاربران بر نوآوری ها پرداخته و چند روش تحقیقاتی بررسی شد.


در انتها با آندری کاسمین، هم‌بنیانگذار و سرگروه Timisoara، کارگاه بوم مدل کسب و کار را داشتیم و شرکت کنندگان با دلایل و روش های استفاده از این مدل آشنا شدند و در انتها ایده های گروهی خود را ارائه کردند.

اشتراک گذاری :

پست های مشابه